ÚJJÁALAKULÁSA 1989 – TŐL

A REMÉNYSÉG EGYESÜLET ÚJJÁALAKULÁSA 1989 – TŐL
1980-as évek végén Vác városában is megélénkült a rendszerváltást elősegítő ellenzéki mozgalom. A Rákosi diktatúra által erőszakosan megszüntetett Reménység volt tagjai főleg az 1987-ben megalakult MDF szervezet munkájába kapcsolódtak be, köztük Lehőcz János is, aki az MDF Váci Szervezetének elnökségi tagja lett.
Az ellenzéki megbeszéléseken természetesen felmerült a civil szervezetek újraélesztésének igénye. A régi Reménység-tagok, a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete és az MDF helyi vezetői már 1989. október 6-án megszervezték a Kegyeleti Váltófutást, mely több mint négy évtizedes szünet után igen nagy létszámú stafétákkal sikeresen indult. Lehőcz János érdeme, hogy az „eltűnt” vándordíj előkerült. Bár még a Reménység neve nem szerepelt sem a Kegyeleti Váltófutás, sem a város első, 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplésének szervezői között, gyakorlatilag a szervezők jó része a rövidesen újjáalakult Reménység Egyesület vezetőiből került ki.

A Váci Reménység Egyesület alakuló közgyűlését a szervezők 1989. december 21-re hívták a Diáktanyára (volt Hattyú Étterem). Ezen közfelkiáltással megválasztották a vezetőséget, az „alapító tag”-okat:
Dr. Kondér Gyula, Lehőcz János, Moys Csaba,
Arnóczi Lajos, Lehőcz András, Simák István,
Dr. Oroszi Sándor, Pápa Lajos, Huszák János,
Szalay István, Somogyi Ernő, Seben Péter

Megbízta a közgyűlés a megválasztott ideiglenes vezetőséget, hogy az egyesület alapszabályát dolgozza ki az 1922-es alapszabály szellemének megfelelően és egy hónapon belül tűzze ki a vezetőségválasztó közgyűlést.
1990. január 26-án, a Diáktanyára összehívott közgyűlés megválasztotta a vezetőséget:
Ügyvezető elnök:       Dr. Kondér Gyula
Elnökhelyettes:          Moys Csaba
Titkár:                       Lehőcz János
Gazdasági vezető:      Somogyi Ernő
Pénztáros:                  Huszák János
Választmányi tagok:   Hajdú Sándor
Arnóczi Lajos
Id. Szalay István
Ellenőrző bizottsági elnök: Dr. Gruber Attila
Ellenőrzőbizottsági tagok:  Simák István
Bakó József
Cserkészcsapat szervező:  Derényi László
Atlétikai szakosztályvezető: Lábai János
Asztalitenisz szakosztályvezető: Kiss Benedek Beáta
Természetjárás, sakk, sí: Mucsi László
Diáksport: Gyombolai Gyula
Propaganda: Gyombolai Márton
Elfogadták az alapszabályt és felkérték az elnökséget a cégbírósági bejegyzés intézésére. A Pest Megyei Bírósághoz 1990. március 12-én benyújtott kérelemre 1990. április 20-án az egyesület a cégjegyzékbe felvétetett.
Az újjáalakult Reménység első pillanatától kezdve követte a hagyományokat. Így alakította újjá szakosztályait, szervezte rendezvényeit.
A cserkészcsapat mellett több szakosztály indult: labdarúgás, természetjárás, kézilabda. Amikor a Váci Izzó egy szakosztályos labdarúgó egyesültté alakult, a Reménység átvette 1991-ben az atlétikai, majd 1992. februárjában az asztalitenisz szakosztályt, megmentve a városnak e két jelentős sportágát.
1990. február 24-én a Karacs Teréz Kollégiumban megrendezte hagyományos Reménység-bálját, mely a rendszerváltás utáni első bál volt városunkban, igen nagy sikert aratott.
Havonta megtartották vezetőségi üléseiket, először az Izzó Kossuth téri helyiségében, majd a Diáktanyán és később a Vendéglátóipari Vállalat Széchenyi utcai igazgatóságán, ahol Lehőcz János dolgozott.
1990. május 8-án Vác Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága az Egyesület kérésére a volt Reménység székház alsó szintjét visszaadta az Egyesület használatára. Az erősen lelakott helyiségek kiűrítése után már az összejöveteleket, üléseket a törvénytelenül elkobozott, de használatba visszakapott eredeti székházban tarthatták.

1990. november 9-én, az első szabadon választott képviselő-testülettől kérte az elnökség székházának (mozival együtt) és sportpályájának használati jogát, az egyházi tulajdont rendező törvény életbelépéséig biztosítani. A teljes – földszinti és emeleti rész – székházat a képviselőtestület 1991. július 8-án biztosította. A sportpályát pedig 1992. január 13-án Marosi Izidor megyéspüspök kérésére visszaadta a Váci Püspökség tulajdonába. A megyéspüspök úr egykori elődje szándékának megfelelően – az egyesület kizárólagos használatába adta a pályát.

A Reménység Egyesület folyamatosan biztosította és jelenleg is biztosítja a labdarúgú-pálya használatát a Váci Izzó (később Samsung, jelenleg Vác FC) labdarúgói és több váci iskola diákjai számára.
Az újjáalakult egyesület elnöksége 1990. évben több ízben is tárgyalt a mozit üzemeltető kft. vezetőivel a székházzal együtt elkommunizált Kultúr Mozi visszaszerzéséről. A filmszínház volt ugyanis 1945 előtt az egyesület legjelentősebb bevételi forrása. Sajnos e próbálkozások sikertelenek voltak és maradtak.
1990 májusában a cserkészcsapat az ausztriai Wiener Neudorfban vett részt táborozáson az osztrák cserkészek meghívására.
1991. május 11-én délután a székház homlokzatán emléktáblát avattak az alapító, dr. Vanyek Béla kanonok, pápai kamarás emlékére, aki 25 éven át lelkes munkájával, magánvagyonának az egyesület rendelkezésére bocsátásával irányította, szervezte, éltette a reménységet. Idős, régi tagok, akik még ismerték alapító elnöküket, kivétel nélkül meghatott szeretettel emlékeznek mai 1966-ban elhunyt volt elnökükre, akit a szovjet megszállók kiszolgálói félreállítottak, a még 3 évig (1945-1948) „működhetett” egyesület éléről. Azt az embert szigetelték el a szocializmus nevében, aki – nemcsak városunkban, de az országban is egyedülálló módon – elsősorban tanonc ifjaknak biztosított testi és lelki táplálékot, tanulási, sportolási lehetőséget, s ha rászorultak, szállást és élelmet. Amíg a Reménység létezik, dr. Vanyek Béla emlékét őrizni és ápolni fogják!
1991. őszén visszakapta az egyesület a mozi kivételével az egész épületet, melyet november 22-én ünnepelt meg.
1991-ben sikerült betölteni a tiszteletbeli elnöki széket Pázmándy György, piarista házfőnök személyével, aki a hagyományoknak megfelelően lelki gondozója is az egyesületnek.
A 75 éves hagyományoknak megfelelően, minden évben megrendezésre kerül a farsangi, a húsvéti és a szüreti bál, az október 6-i kegyeleti váltófutás, a karácsony másnapi házi ünnepség és a szilveszteri mulatság. 1990 óta az önkormányzattal közösen rendezi az 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepségét. 1997 évtől felújította a hagyományos pünkösdhétfői Reménység- majálist (juniálist).
1992. november 28-án ünnepelte az egyesület alapításának 70-ik évfordulóját, melynek keretében a 811. sz. Szent József cserkészcsapat részére csapatzászló átadására is sor került. (A csapatnak az 1929-48 közötti időben nem volt csapatzászlója. )
1994-ben az ifjúsági és felnőtt labdarúgó csapat a lengyelországi Andrychow város meghívására felejthetetlen napokat töltött a Krakkó melletti településen, ahol nemzetközi tornán vettek részt. A felnőttek megnyerték, az ifik másodikok lettek. A következő évben viszonozták andrychowi barátaik vendéglátását és a Reménység pályán rendezett tornán a hazai felnőtt csapat ismét megnyerte.
1995. március 6-án pótolhatatlan veszteség érte az egyesületet, váratlanul elhunyt Lehőcz János titkár, aki az újjászervezés és a közel hat éves működés motorja volt. Mint temetésén méltatójától elhangzott, ő volt a Reménység civil Vanyek Bélája. A 75 éves jubileumi ünnepség keretében emlékét márványtáblán örökíti meg az egyesület a székház előcsarnokában.
A Reménység Egyesület 1996. március végén újjáválasztotta elnökségét:
Tiszteletbeli elnök: Pázmándy Györg
Ügyvezető elnök:   Dr. Kondér Gyula
Alelnök:                Moys Csaba
Titkár:                   Derényi László
Választmány: Agócs Zoltán, Arnóczy Lajos, Bakó József, Gyombolai Gyula, Kovács Gábor, Kucsár Gábor, Manninger Gábor, dr. Oroszi Sándor, Pápa Lajos, Simák Attila, Szaniszló Róbert, Szombath Károly, Veres Ferenc
Az 1922-es alapítástól az 1948-ban történt megszüntetésig az egyesület országos hírnévre tett szert, mint az egyik legeredményesebb vidéki egyesület. Bajnokok sorát adta, cserkényei az egész országot – beleértve a Kárpát-medencét – bejárták. Klubélete családias volt. A város egyik meghatározó tényezőjévé vált. Ahhoz, hogy újra visszanyerje ugyanazt a rangját, amit az első 25 évben elért, a külső körülményeknek is pozitívan meg kell változniuk.
Az egyesület vezetősége és tagsága célul tűzte ki, hogy a hagyományok maradéktalan tiszteletben tartása mellett, a romló anyagi körülmények ellenére, új lendülettel kívánja a Reménységet működtetni. A klubélet megteremtésével, a szellemiségében közel álló váci civil szervezetekkel együttműködve akarja a fiatalságot a testi és szellemi közönyből felrázni. A sok egyszakosztályos váci egyesület mellett a kilenc szakosztállyal, cserkészcsapattal működő, egy valóban amatőr egyesület nemed, de nehéz feladatra vállalkozott.
Az egyesület neve nem véletlenül REMÉNYSÉG!