Ki lehet tag?

VÁCI REMÉNYSÉG EGYESÜLET
Alapítva:1922 Alapította: Dr. Vanyek Béla katolikus pap
Betiltva: 1948 Újraindult: 1989

A Váci reménység Egyesület vezetőségének célkitűzése, hogy az egyesület alapítójának szellemiségében végezze munkáját. Ez azt jelenti, hogy a tíz pontban összefoglalt követelmények vezetőre, edzőre, sportolóra és minden tagra egyaránt vonatkozik és kötelező:

Ki lehet tagja a Váci Reménység Egyesületnek?

  1. Tag az lehet, aki a keresztény erkölcsi normákat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  2. A sportot eszköznek tekinti egyéniségének kiformálásához.
  3. A tagságot önként vállalja, anyagi és bármi egyéb ellenszolgáltatás elvárása nélkül.
  4. Munkáját és egyesületi feladatait legjobb tudása szerint igyekszik elvégezni.
  5. Becsületes, igazmondó és segítőkész.
  6. Legjobb lelkiismerete szerint törekszik világnézetét és magyarságát elmélyíteni és ezek szerint élni.
  7. Az egyesület minden tagjával őszinte baráti viszonyt igyekszik kialakítani és fenntartani.
  8. Embertársait tiszteli, meggyőződésüket és véleményüket tiszteletben tartja.
  9. Kultúrált magatartásával kivívja saját maga és egyesülete számára az emberek megbecsülését, káromkodást, ocsmány beszédet nem tűr meg környezetében.
  10. Emberi méltóságát minden körülmények között megőrzi és nem rabja semmiféle káros szenvedélynek.
Ebben a szellemben kívánjuk nevelni, edzeni, versenyeztetni, szórakoztatni fiataljainkat. A tennivaló sok! Negyven év kényszerszünet után újraindult egyesületünk nehezen találja meg régi önmagát. Nem tud visszanyúlni a régi dolgokhoz, hiszen a mai korban más igények, más lehetőségek, más körülmények vannak. Minden más, de az érték ma is ugyanaz! Ezt az értéket a mai más lehetőségek között kell megtalálni, őrizni és tovább vinni. Sőt belőle élni!
Az érték és a cél ugyanaz: Szellemileg, testileg egészséges öntudatos, keresztény magyar ifjúság nevelése. Elsősorban nem a sportsikerekre alapozzuk életünket, hanem a sport nevelő hatására. Ehhez kérjük és várjuk az egyesületen belül működő szakosztályok vezetőinek, edzőinek és tagjainak segítségét.
Sajnos egyesületünk anyagi lehetőségei nagyon szerények. Csupán a sportolás lehetőségét tudja biztosítani. Hangsúlyozottan kiemeljük, hogy sporttevékenységért, edzői, vezetői munkáért anyagi juttatást biztosítani nem tudunk.
Sportolóink emberi- és sportsikereinek örülünk, s ha valaki a Reménység nyújtotta lehetőségeknél magasabb szinten kívánja folytatni pályafutását, azt kézséggel támogatjuk és segítjük.
Őszintén reméljük, hogy aki a Váci Reménység Egyesület színeiben dolgozik vagy versenyez, az testben és lélekben gazdagabb lesz, és az itt töltött évek életének szép emlékei lesznek.
Kérjük munkája során a fentiek figyelembe vételét, melyre aláírása számunkra garanciát jelent.

 

Vác, 1997. január 23. A Váci Reménység Egyesület Vezetősége

…………………………………….
aláírás