Az egyesület…

A VÁCI REMÉNYSÉG EGYESÜLET TÖRTÉNETE

„A helybeli ifjúságnak vallás-erkölcsös és hazafias alapon a testnevelésben és önművelésben való kiképzése. Ezen célhoz vezető eszközök: a sport minden ágának művelése, az ifjúság vallás-erkölcsös és szellemi életének fejlesztése, énekben, zenében való kiképzése és az ifjúságot nyilvános szerepléshez szoktató sportversenyek, színelőadások és ünnepélyek rendezése.”

Az egyesületről a Szalay István által összeállított, az egyesület történetét bemutató könyv alapján.

Megjelenési év: 1997
Felelős kiadó: Dr. Kondér Gyula
A könyv a Kucsák Könyvkötészet és Nyomdában készült el

Tartalom:


Vélemény, hozzászólás?