Az 1956-os kísérlet

A VÁCI REMÉNYSÉG EGYESÜLET ÚJRAALAKULÁSI KISÉRLETE 1956-BAN
Az 1956. október 23-i forradalom hatására Vácott is mindenki fellélegzett, bizakodni kezdett. Az üzemekben megalakították a Forradalmi Bizottságokat.
November 1-én, csütörtök délután mintegy 150 régi Reménység-tag jött össze a kultúrház földszinti, bejárattól balra lévő, úgynevezett óvodai termében (ez ma az új bejárat és a presszó).
Az összejövetelek egyhangú akarata volt, hogy az egyesületet újra kell éleszteni. Megválasztották az egyesület Forradalmi Bizottságát azzal a megbízatással, hogy szervezze meg az újraalakulást.  A bizottság tagjai – akik nagy részt az egykori vezetőségnek is tagjai voltak -, az Új Váci Napló november 3-iki számában megjelent tudósítás szerint a következők: Nyéki Szabolcs, Végvári Nándor, Újhelyi János, Kovács István, Várszegi Gyula, Lehőcz János, Pál János, Mojzes Lajos, Csákvári János, Lábai János.
Az 1956. december 26-án tartott egyesületi alakuló ülést idézzük fel az Új Váci Napló 1957. január 4-i számában megjelent ismertetés alapján:
„A Reménység alakuló közgyűlése
December 26-án, a járási kultúrotthonban tartották a Váci Reménység Sportegyesület alakuló közgyűlését 197 tag és sportbarát jelenlétében. Lábai János főtitkár beszámolt az intézőbizottság eddigi munkájáról, az egyesületi helyiség biztosításáról és örömmel állapította meg, hogy a népes közgyűlés biztató előjel az egyesület jövőben működésére.
Ezután Végvári Nándor szavazásra szólította fel a tagokat. Egyhangúlag erősítették meg tisztségükben az alábbi vezetőségi tagokat:
Elnök: dr. Hampó Ferenc
Alelnök: dr. Keipert Miklós, ifj. Metzing József, Kovencz Antal, Bártfai Győző, Soltész Ignác és Dékány Sándor
Főtitkár: Lábai János
Titkár: Huszák János
Gazdasági vezető: Csákvári János
Ellenőrök: Molnár József, Zaffiri Zoltán és Újfalvi István
Jegyző: Kulcsár Imre
Számvizsgáló bizottság: Fraknói István, Kollár Gyula, Bakó József
Fegyelmi bizottság elnöke: Wölcz András
Háznagy: Varga László
Szövetségi képviselő: Várszegi Gyula
Egyesületi ügyész: dr. Csomor János
Orvos: dr. Vajta Gábor
Szakosztályvezetők:
Kozmér Tibor, Pál János és Újhelyi János (labdarúgás)
Lehőcz János és ifj. Szombath Károly (kézilabda)
Seben Péter, Marosi László és Nagy István (atlétika)
Pálfi Károly (asztalitenisz)
Választottak még 34 tagú választmányt.
A megjelenteket ezután dr. Hampó Ferenc üdvözölte. Kozmér Tibor vázolta az egyesület célkitűzéseit, Lehőcz János ismertette a helybeli üzemekkel folytatott tárgyalások eredményét. Ezután még több hozzászólás hangzott el.
Az egyesület vezetősége lapunk útján közli a tagsággal és a pártoló tagokkal, hogy minden kedden, csütörtökön és szombaton, valamint vasárnap délután 5 órától tartják a klubnapokat.”
1957. február 10-én asztalitenisz verseny zajlott le a kultúrházban. V.R.E. – Balassagyarmati vegyes 17:8 A V.R.E. csapatának eredményes játékosai Pálfi, Markó, Hernádi, Harmos és Bea I. A visszavágó mérkőzést február 17-én játszották Balassagyarmaton. Az eredményt sajnos nem ismerjük.
Az Új váci Napló február 22-i számából megtudjuk, hogy a Reménység csupa fiatalokból álló futballcsapattal indul. Egyik korábbi váci csapatból sem vettek át játékost. A férfi és női kézilabda csapatok jó formában vannak, rövidesen bajnoki meccseket játszanak.
Az asztaliteniszezők NB. II-es beosztást kaptak, rövidesen kezdenek.
Az atlétákat Marosi, Seben és Nagy irányítja. Minden nap késő estig edzenek.
Még annyit tudunk az egyesületről, hogy a farsangot a „hagyományos” táncmulatsággal zárták.
Az ismert adottságok miatt az egyesület működését nem engedélyezték. A sportolók szétszóródtak üzemi sportkörökbe.
A nyolcévi szünet után bekövetkezett rövid fellángolást a hatalom eloltotta több mint négy évtizedre.