811. Szt. József cserkészcsapat

Hazánkban a politikai helyzet 1988-ban már lehetővé tette, hogy megkezdődhessen a cserkészet szervezése.
Vácon a székesegyház 1988 nyarán Nógrádbercelen tartott ministránstáborában történt meg az alapító tagok kiválasztása. A leendő őrsvezetőkkel még ugyanazon a nyáron néhány napos sátorozást tartott a Börzsönyben a Derényi házaspár.
A fentieket követően egész éve szervezési munka után 89 nyarán a Bernecebaráti mellett lévő Oszlopó forrásnál tartott nyári táborban már 30 fiú vett részt cserkész körülmények között. 1990-ben heten elvégezték Mogyoródon a cserkész őrsvezetőképzőt és májusban fogadalmat tettek. A gyadai réti nyári táborban további harminc újonc próbázott sikeresen és szeptemberben egy „csapatnyi” cserkész tett fogadalmat Tarnai László cserkésztiszt előtt.
A Magyar Cserkész Szövetség a Váci Reménység Egyesület kérésére engedélyezte az egyesület hajdani csapata nevének felvételét és megadta az ideiglenes működési engedélyt az újjászervezett 811. számú Szent József cserkészcsapat számára. A csapat parancsnoka dr. Tomori Krisztina lett. Húgával, Cilivel együtt láttak hozzá nagy buzgalommal a leányraj megalakításához.
Ezt követően a csapat gyors fejlődésnek indult, s elérte a 70 főt. A nyári táborok mellett az évközi kiképző munka is komolyan folyt az őrsi foglalkozásokon és kirándulásokon. A karácsonyi ünnepségek és a farsangi „bulik” sok szép emléket adtak a csapat tagjainak.
1992. november 28-án a megalakulásának 70. évfordulóját ünneplő Váci Reménység Egyesület csapatzászlót adományozott a cserkészcsapatnak.
1992. októberétől 1994. elejéig „Zászlótok” című csapatújság is készült, mely az őrsök életéről, munkájáról adott tájékoztatást a tagság részére.
1992 őszétől a csapat parancsnoka Gyombolai Gyula lett. Ekkor alakult meg a máig nagyon népszerű „Búgócsiga őrs”, mely a csapat vezetőiből áll, s biztosítja számukra a feltöltődést az őrsi munkához. A cserkészek minden évben számot adtak cserkészismeretük gyarapodásáról a próbák keretében. A sikeresen próbázók egy újabb évre tehettek fogadalmat.
1993-ig a csapat felszerelése is szépen kialakult a Váci Reménység Egyesület jóvoltából. Sátrakat, tábori szerszámokat, konyhai felszerelést vásároltak. Térképek, tájolók, távcső stb. segíti a cserkészeket ismereteik elmélyítésében.
Jelenleg a csapat létszáma 39 fő. Parancsnokuk ’97 szeptemberétől dr. Bénik Tamás, aki kezdetektől tagja, évek óta egyik rajparancsnoka, s motorja volt a csapatnak.
A vezetők nagyon jól képzettek. Számos, a Cserkész Szövetség által szervezett vezetőképző táborban vettek részt és nyertek képesítést. Ma már többen közülük kiképzőként is részt vesznek ezekben a táborokban. Nagyon kedveltek a más csapatok által szervezett „regős napok” is a vezetők körében. Az ott tanultakat (néptánc, kézművesség, népdalok stb.) igyekeznek átadni a csapat többi tagjának is.
Újabban szívesen keresik a környék többi csapatival a kapcsolatot. Idei nyári táborukat 5 másik csapattal közösen tartották a Mecsekben.
További terveik: a Karolina Általános Iskolával közösen a csapatépítés. A környék csapataival közös programok szervezése. Az egyesület munkáját a karácsony est szervezésével, s a különböző ünnepségeken való aktív részvétellel segítik.
Cserkészcsapatunknak sok sikert, jó munkát kívánunk!